“Omdat alle kinderen dezelfde kansen verdienen, investeren we
in aanbod en samenwerking op
het gebied van sport, taal, onderwijs en zorg. Samen zorgen we voor ontwikkelkansen voor ieder kind. ”


Monique Wittebol 
voorzitter bestuur

Voorwoord

Ook onze vestigingen sturen we sinds 2017 anders aan. Als één locatie meerdere opvangvormen huisvest, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal en/of bso, dan is de betrokken manager verantwoordelijk voor de aansturing van de hele vestiging. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen de opvangvormen en is het voor samenwerkende partners, zoals school, handiger om één aanspreekpunt te hebben.

Onze belangrijkste uitdaging is het aantrekken van nieuwe (pedagogisch) medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve en strategische keuzes. We zoeken voortdurend naar manieren om onze doelgroep van potentiële medewerkers te bereiken, contact te leggen en enthousiast te maken voor Bink.

‘Verschil moet er niet zijn. Dat moet je maken.’
Het is een uitspraak van Loesje waar ik me van harte bij aansluit. Bij Bink willen we met elkaar
het verschil maken. Voor ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en bovenal voor kinderen.

Ons hart gaat uit naar álle kinderen in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. Niet voor niets is Bink een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Omdat alle kinderen dezelfde kansen verdienen, investeren we in aanbod en samenwerkingen op het gebied van sport, taal, onderwijs en zorg. Samen zorgen we voor ontwikkelkansen voor ieder kind.

In dit jaarverslag blikken we terug op ontwikkelingen, activiteiten en hoogtepunten bij Bink in 2017. Wanneer ik terugkijk zie ik nieuwe initiatieven, zoals de bouw en opening van IKC in Villa Vrolik en de start van bso Heidepark, een natuur-bso bij de scouting. En ook is er de verdergaande samenwerking met de Universiteit Utrecht op het gebied van onze peutermethode Spelend Ontwikkelen waar we op al onze kinderdagverblijven mee werken. Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en de Harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in Hilversum vroeg ook om onze tijd en aandacht. 

Maar bovenal is 2017 het jaar van de groei. Groei in de vraag naar onze opvang en daarmee ook groei in de vraag naar pedagogisch medewerkers. De grootste uitdaging is in deze krappe arbeidsmarkt voldoende medewerkers te vinden. In 2018 zullen we vanuit onze kernwaarden Professioneel, Betrokken en Denken in mogelijkheden zoeken naar manieren om aan die vraag tegemoet te komen. We investeren in het opleiden van (nieuwe) medewerkers in onze Bink Academie en ontwikkelen een speciale website om medewerkers te werven: werkenbijbink.nl.

Gelijke kansen op ontwikkeling

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze opbrengsten investeren we in de kwaliteit van onze opvang, onze organisatie én daarbuiten. Zo hebben we in 2017 geïnvesteerd in sport en bewegen op onze vestigingen en hebben we buurtsportcoaches ingezet in wijken die extra sportstimulering kunnen gebruiken. De buurtsportcoaches gaven onder meer peutergym in alle wijken en verzorgden wekelijks gymles op de taalschool voor nieuwkomers in Hilversum (Cobo).  

Bink wil alle kinderen gelijke kansen geven om hun talenten te ontdekken. Daarom maken we, als actief lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, ons er hard voor dat hoogwaardige kinderopvang een basisrecht wordt en een publieke voorziening, net als het basisonderwijs.

Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK)

Op 1 januari 2018 werd de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) van kracht. De Wet IKK heeft als doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: 

• de ontwikkeling van het kind staat centraal;
• veiligheid en gezondheid;
• stabiliteit en pedagogisch maatwerk;
• kinderopvang is een vak.

In het afgelopen jaar hebben we ons voorbereid op de nieuwe regels. De nieuwe wet is voor Bink aanleiding geweest om haar pedagogisch beleidsplan op onderdelen te herschrijven. Vanzelfsprekend zijn de missie en visie van Bink en met name de pedagogische cirkel ‘Kind Centraal’ die Bink op al haar vestigingen hanteert, leidend en niet gewijzigd. Elke vestiging heeft het pedagogisch beleid omgezet in een praktisch en informatief pedagogisch werkplan. Via onze website zijn de werkplannen voor iedereen beschikbaar. Op de website staat ook ons aangepaste veiligheids- en gezondheidsbeleid, conform de nieuwe wet. 

Belangrijkste ontwikkelingen
bij Bink in 2017

In 2017 groeide de vraag naar kinderopvang flink. Op de meeste vestigingen stijgt de bezetting. In een aantal wijken zijn we op zoek gegaan naar uitbreidingsmogelijkheden. Als we groeien, dan willen we dat alleen doen mét behoud van onze pedagogische kwaliteit. Dat betekent onder meer dat we continu investeren in scholing van (nieuwe) medewerkers.

We hebben de afdeling opleiding en ontwikkeling uitgebreid met een opleidingscoördinator en extra uren voor de pedagogisch coaches. Samen verzorgen zij onder meer ons scholingsaanbod in
de Bink Academie. Hierover lees je later in het jaarverslag meer.

Groeibestendige organisatie
SCROLL NAAR BENEDEN
Voorwoord

“Omdat alle kinderen dezelfde kansen verdienen, investeren we
in aanbod en samenwerking
op het gebied van sport, taal, onderwijs en zorg. Samen zorgen we voor ontwikkelkansen
voor ieder kind. ”


Monique Wittebol 
voorzitter bestuur

Ook onze vestigingen sturen we sinds 2017 anders aan. Als één locatie meerdere opvangvormen huisvest, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal en/of bso, dan is de betrokken manager verantwoordelijk voor de aansturing van de hele vestiging. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen de opvangvormen en is het voor samenwerkende partners, zoals school, handiger om één aanspreekpunt te hebben.

Onze belangrijkste uitdaging is het aantrekken van nieuwe (pedagogisch) medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve en strategische keuzes. We zoeken voortdurend naar manieren om onze doelgroep van potentiële medewerkers te bereiken, contact te leggen en enthousiast te maken voor Bink.

‘Verschil moet er niet zijn.
Dat moet je maken.’ Het is een uitspraak van Loesje waar ik me
van harte bij aansluit. Bij Bink
willen we met elkaar het verschil maken. Voor ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en
bovenal voor kinderen.

Ons hart gaat uit naar álle kinderen in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. Niet voor niets is Bink een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Omdat alle kinderen dezelfde kansen verdienen, investeren we in aanbod en samenwerkingen op het gebied van sport, taal, onderwijs en zorg. Samen zorgen we voor ontwikkelkansen voor ieder kind.

In dit jaarverslag blikken we terug op ontwikkelingen, activiteiten en hoogtepunten bij Bink in 2017. Wanneer ik terugkijk zie ik nieuwe initiatieven, zoals de bouw en opening van IKC in Villa Vrolik en de start van bso Heidepark, een natuur-bso bij de scouting. En ook is er de verdergaande samenwerking met de Universiteit Utrecht op het gebied van onze peutermethode Spelend Ontwikkelen waar we op al onze kinderdagverblijven mee werken. Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en de Harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in Hilversum vroeg ook om onze tijd en aandacht. 

Maar bovenal is 2017 het jaar van de groei. Groei in de vraag naar onze opvang en daarmee ook groei in de vraag naar pedagogisch medewerkers. De grootste uitdaging is in deze krappe arbeidsmarkt voldoende medewerkers te vinden. In 2018 zullen we vanuit onze kernwaarden Professioneel, Betrokken en Denken in mogelijkheden zoeken naar manieren om aan die vraag tegemoet te komen. We investeren in het opleiden van (nieuwe) medewerkers in onze Bink Academie en ontwikkelen een speciale website om medewerkers te werven: werkenbijbink.nl.

Groeibestendige organisatie

In 2017 groeide de vraag naar kinderopvang flink. Op de meeste vestigingen stijgt de bezetting. In een aantal wijken zijn we op zoek gegaan naar uitbreidingsmogelijkheden. Als we groeien, dan willen we dat alleen doen mét behoud van onze pedagogische kwaliteit. Dat betekent onder meer dat we continu investeren in scholing van (nieuwe) medewerkers.

We hebben de afdeling opleiding en ontwikkeling uitgebreid met een opleidingscoördinator en extra uren voor de pedagogisch coaches. Samen verzorgen zij onder meer ons scholingsaanbod in
de Bink Academie. Hierover lees je later in het jaarverslag meer.

Gelijke kansen op ontwikkeling

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Onze opbrengsten investeren we in de kwaliteit van onze opvang, onze organisatie én daarbuiten. Zo hebben we in 2017 geïnvesteerd in sport en bewegen op onze vestigingen en hebben we buurtsportcoaches ingezet in wijken die extra sportstimulering kunnen gebruiken. De buurtsportcoaches gaven onder meer peutergym in alle wijken en verzorgden wekelijks gymles op de taalschool voor nieuwkomers in Hilversum (Cobo).  

Bink wil alle kinderen gelijke kansen geven om hun talenten te ontdekken. Daarom maken we, als actief lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, ons er hard voor dat hoogwaardige kinderopvang een basisrecht wordt en een publieke voorziening, net als het basisonderwijs.

Branchevereniging
Maatschappelijke
Kinderopvang

Op 1 januari 2018 werd de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) van kracht. De Wet IKK heeft als doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: 

• de ontwikkeling van het kind staat centraal;
• veiligheid en gezondheid;
• stabiliteit en pedagogisch maatwerk;
• kinderopvang is een vak.

In het afgelopen jaar hebben we ons voorbereid op de nieuwe regels. De nieuwe wet is voor Bink aanleiding geweest om haar pedagogisch beleidsplan op onderdelen te herschrijven. Vanzelfsprekend zijn de missie en visie van Bink en met name de pedagogische cirkel ‘Kind Centraal’ die Bink op al haar vestigingen hanteert, leidend en niet gewijzigd. Elke vestiging heeft het pedagogisch beleid omgezet in een praktisch en informatief pedagogisch werkplan. Via onze website zijn de werkplannen voor iedereen beschikbaar. Op de website staat ook ons aangepaste veiligheids- en gezondheidsbeleid, conform de nieuwe wet. 

Innovatie Kwaliteit
Kinderopvang (IKK)