Samenwerking
It takes a village
      to raise a child! 
Bink verbindt en gaat samenwerkingen
aan om ontwikkelkansen voor
kinderen waar te maken.

Het vakblad Beleid, Bestuur, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum publiceerde in maart/
april 2017 een uitgebreid artikel over onze samenwerking. 

Welzijn 

Op verkenning!
Eind januari is op de Paulusschool een intentieverklaring getekend om tot een gezamenlijke multifunctionele voorziening te komen
voor Bink, buurthuis De Lelie en de Paulusschool.
Een belangrijke volgende stap in de samenwerking tussen Bink,
de  Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool,
Versa Welzijn, de gemeente Hilversum en Stichting Buurt Post Zuid de Lelie.

SCROLL NAAR BENEDEN
Sport verbindt!

Samen spelen en bewegen is enerzijds gezond en goed voor je ontwikkeling. Anderzijds is sport een fantastisch middel om kinderen, ouders, partners én medewerkers te verbinden. 

Pilot Klokhuis
Maaklab

In 2017 is er een creatieve samenwerking met Beeld & Geluid gestart. In het Klokhuis Maaklab, onderdeel van Beeld & Geluid, konden kinderen naar hartenlust bouwen, knutselen, timmeren, ontwerpen en uitvinden. Op woensdagen en zondagen begeleidden Bink-medewerkers het Maaklab. Een inspirerend aanbod voor de kinderen en een mooie kans voor onze medewerkers! Alle kinderen uit de regio konden hiernaartoe komen en de bso’s van Bink konden er op afspraak met groepen terecht. Een leuke en inspirerende samenwerking, waarbij we van elkaar leren en elkaar versterken!

Samen zorgen

Onze pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de bso, hebben een belangrijke signalerende functie. Zij kennen de kinderen goed en zien het als kinderen mogelijk wat extra’s nodig hebben. Door ons brede netwerk kunnen we ouders helpen bij het vinden van de weg naar de juiste hulp. Ouders vinden het erg prettig om met onze pedagogisch medewerkers of pedagogen te kunnen praten als zij zich zorgen maken. In 2017 hebben we onze samenwerking met zorginstellingen Trompendael en Sherpa in Hilversum voortgezet in projecten Kansen voor Kleintjes en Sam Sam, om kinderen die dat nodig hebben gerichte aandacht te geven in een vertrouwde omgeving. In Soest werken we samen met Youké en Amerpoort met observatie- en vroegdiagnostiekgroep Domino.

Wetenschap

Universiteit Utrecht
Sinds 2017 werken we nauw samen met de Universiteit Utrecht (UU) om de kwaliteit van onze werkwijze ‘Spelend ontwikkelen’ te borgen en te verbeteren. Een continu proces van observeren, reflecteren en coachen. De Universiteit Utrecht (UU) heeft in 2017 onderzoek gedaan bij onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De resultaten van de onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van onze opvang te blijven versterken. We trainen en coachen medewerkers en passen de methode aan waar nodig. Hierin trekken Bink en de UU samen op.

Samenwerking
Bink verbindt en gaat samenwerkingen
aan om ontwikkelkansen voor
kinderen waar te maken.
It takes a village
to raise a child! 

Het vakblad Beleid, Bestuur, Management en Pedagogiek in het Kindcentrum publiceerde in maart/
april 2017 een uitgebreid artikel over onze samenwerking. 

Wetenschap

Universiteit Utrecht
Sinds 2017 werken we nauw samen met de Universiteit Utrecht (UU) om de kwaliteit van onze werkwijze ‘Spelend ontwikkelen’ te borgen en te verbeteren. Een continu proces van observeren, reflecteren en coachen. De Universiteit Utrecht (UU) heeft in 2017 onderzoek gedaan bij onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De resultaten van de onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van onze opvang te blijven versterken. We trainen en coachen medewerkers en passen de methode aan waar nodig. Hierin trekken Bink en de UU samen op.

Onze pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de bso, hebben een belangrijke signalerende functie. Zij kennen de kinderen goed en zien het als kinderen mogelijk wat extra’s nodig hebben. Door ons brede netwerk kunnen we ouders helpen bij het vinden van de weg naar de juiste hulp. Ouders vinden het erg prettig om met onze pedagogisch medewerkers of pedagogen te kunnen praten als zij zich zorgen maken. In 2017 hebben we onze samenwerking met zorginstellingen Trompendael en Sherpa in Hilversum voortgezet in projecten Kansen voor Kleintjes en Sam Sam, om kinderen die dat nodig hebben gerichte aandacht te geven in een vertrouwde omgeving. In Soest werken we samen met Youké en Amerpoort met observatie- en vroegdiagnostiekgroep Domino.

Samen zorgen
Nieuw: bso ZieZo

In samenwerking met Stichting Elan hebben we bso ZieZo gerealiseerd bij de Annie M.G. Schmidtschool (speciaal basisonderwijs). Dit is onze tweede buitenschoolse opvang voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die extra begeleiding nodig hebben door gedrags- en emotionele problemen. We vangen kinderen op in een kleine groep. Met leeftijdsgenoten ontdekken zij spelenderwijs zaken over zichzelf, over thuis en over elkaar. Met als resultaat dat zij sociaal vaardiger worden en beter problemen kunnen oplossen. 

Samen spelen en bewegen is enerzijds gezond en goed voor je ontwikkeling. Anderzijds is sport een fantastisch middel om kinderen, ouders, partners én medewerkers te verbinden. 

Welzijn 

Op verkenning!
Eind januari is op de Paulusschool een intentieverklaring getekend om tot een gezamenlijke multifunctionele voorziening te komen voor Bink, buurthuis De Lelie en de Paulusschool. Een belangrijke volgende stap in de samenwerking tussen Bink, de  Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool, Versa Welzijn, de gemeente Hilversum en Stichting Buurt Post Zuid de Lelie.

Magische momenten
tussen jong en oud

Bink maakt, waar mogelijk, graag de combinatie met (welzijn voor) ouderen. “Iedere week hebben de peuters een gezamenlijke activiteit met een groepje dementerende ouderen van De Egelantier (verpleegafdeling van Hilverzorg), onze directe buren in het pand. Ouderen genieten echt van de kleintjes en de kinderen vinden de opa’s en oma’s leuk. Ze bakken samen pepernoten of maken een knutselwerkje.” aldus Jolande Geytenbeek, manager kinderdagverblijf Egelantier. 

Sport verbindt!
Sportevenementen 

In 2017 was Bink actief betrokken bij prachtige, sportieve evenementen in Hilversum en Soest. Door financiële sponsoring en sponsoring in natura maakte Bink deze activiteiten mogelijk voor alle kinderen.

Op zondag 2 april 2017 stond Hilversum weer op z’n kop tijdens de jaarlijkse Hilversum City Run en de Bink Kids Run. Bijna 1.400 kinderen van 6 tot 12 jaar liepen mee met de Kids Run, van wie 130 kinderen in teams van onze bso’s. Ook Bink-medewerkers kwamen in actie tijdens het Business-onderdeel. Bink heeft in 2017 bijgetekend om nogmaals drie jaar hoofdsponsor te blijven van de Bink Kids Run.

Bink Kids Run! 

Dikke Banden Race 

Op 21 mei 2017 fietsten kinderen van acht tot en met twaalf jaar de wielerronde op hun eigen fiets, rond het Raadhuis In Hilversum. Bink heeft dit evenement gesponsord en haar naam eraan verbonden. Ook hielp Bink mee met de kinderactiviteiten op deze dag.

Op 31 december 2017 werd dit hardloopevenement georganiseerd in de Soesterduinen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Bink pakte uit met sponsoring, prijzenpakketten en natuurlijk was Binkie, onze mascotte, present. 

Sylvestercross

Zo organiseerden ze in 2017 cursussen als ‘Move’ voor alle peuterspeelzalen en cursussen zelfverdediging en weerbaarheid op scholen. De coaches zorgden voor het wekelijks terugkerende sport- en spelprogramma voor verschillende leeftijdsgroepen, inclusief een uitgebreid zomerprogramma voor kinderen die niet met vakantie konden gaan. En ze zijn betrokken bij evenementen als straatspeeldagen en themamiddagen over gezondheid. Bijzonder in 2017 is het wekelijkse sportonderwijs dat gegeven werd voor de Cobo-kleutergroepen (taalschool voor nieuwkomers).

 

Zowel in Soest als Hilversum wonen kinderen die extra sportstimulering kunnen gebruiken. Bink zorgde in 2017 voor dit extra sport-en-spelaanbod voor kinderen en jongeren van
2 tot 20 jaar in de Hilversumse wijken: Noord, Oost, Zuidoost, Zuid en Kerkelanden en in Soest in de wijken Smitsveen, De Engh/Soest-Midden en Soesterberg. Elke wijk heeft, via de buurtsportcoachregeling van de gemeenten, haar eigen Bink-buurtsportcoach. Deze coaches stellen per wijk een divers beweegaanbod samen met lokale scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, welzijnsorganisaties, wijkcentra en sportaanbieders. Voorwaarde is dat het aanbod laagdrempelig en toegankelijk is voor alle kinderen uit de wijk. 

Buurtsportcoaches

In 2017 is er een creatieve samenwerking met Beeld & Geluid gestart. In het Klokhuis Maaklab, onderdeel van Beeld & Geluid, konden kinderen naar hartenlust bouwen, knutselen, timmeren, ontwerpen en uitvinden. Op woensdagen en zondagen begeleidden Bink-medewerkers het Maaklab. Een inspirerend aanbod voor de kinderen en een mooie kans voor onze medewerkers! Alle kinderen uit de regio konden hiernaartoe komen en de bso’s van Bink konden er op afspraak met groepen terecht. Een leuke en inspirerende samenwerking, waarbij we van elkaar leren en elkaar versterken!

Pilot Klokhuis
Maaklab

“Wel binnen de lijntjes kleuren hè oma?!”