Alle peuters
   gelijke kansen
Peuterspeel
zalen

Ouders gaven onze peuterspeelzalen
in 2017 als eindcijfer een

8,1

Deskundigheid
van de pedagogisch medewerkers

De aandacht voor de ontwikkeling van je kind 

Mate waarin
je kind zich prettig
voelt op de opvang

8,5

8,3

8,4

De aanwezigheid van vertrouwde en bekende gezichten voor je kind

Het aanbod van (passende) activiteiten voor je kind 

8,5

8,6

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek peuterspeelzalen 2017

SCROLL NAAR BENEDEN

(In 2016 was dit nog een 8,0, gelijk aan de benchmark van 2017).

Wat verandert er precies voor de
gesubsidieerde peuterspeelzalen?

  • De openingstijden zijn verruimd naar 3,5 uur per dagdeel. 
  • Alle peuterspeelzalen bieden een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met uitzondering van de International Playgroup. 
  • Alle ouders gaan een inkomensafhankelijk ouderbijdrage betalen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag vragen die aan bij de Belastingdienst en voor ouders die hier geen recht op hebben, betaalt de gemeente Hilversum mee. Zij vragen de gemeentelijke bijdrage
    bij Bink aan.
Hilversum klaar
voor harmonisatie 

In Hilversum zijn alle peuterspeelzalen voorbereid op de Wet harmonisatie die
per 2018 ingaat. In Soest is de harmonisatie van het peuterwerk al in 2016 gerealiseerd. Alle peuterspeelzalen vallen sinds 1 januari 2018 onder dezelfde wet- en regelgeving
als de kinderopvang en moeten aan
dezelfde kwaliteitseisen voldoen. 

Samen met de gemeente hebben we ouders hierover zo goed mogelijk geïnformeerd en onze medewerkers hebben op de vestigingen ouders geholpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag of subsidie. Kijk voor meer informatie over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk op www.veranderingenkinderopvang.nl 

VVE en pedagogisch
coaches, goede match! 

Ons meestgebruikte programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is Uk & Puk. De actviteiten van dit programma helpen kinderen spelenderwijs zich te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en motorische, emotionele en sociale vaardigheden. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold om met behulp van dit programma het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en te begeleiden. De peuters leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal.

Als gevolg van de harmonisatie en de Wet IKK hebben we sinds 2017 pedagogisch coaches  ingezet bij de peuterspeelzalen. Door te coachen met videobeelden en intervisie op de groep is het contact met ouders verder verbeterd en is het VVE-programma optimaler ingezet. Dat is een mooi resultaat!

Taal met ouders 

Kinderen leren veel op de peuterspeelzaal, zoals nieuwe woorden en spelletjes. Ouders willen daar graag bij helpen en spelen (vaak onbewust) een grote rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Maar als je de Nederlandse taal niet goed begrijpt of spreekt is dat soms best lastig. Daarom is de cursus Taal voor Thuis aangeboden bij vier peuterspeelzalen van Bink. De cursus is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. Ouders leren om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Op een aantal peuterspeelzalen in Hilversum is de cursus gegeven door speciaal getrainde vrijwilligers van Bink.

Basiskennis van de Nederlandse taal was voor deelnemers noodzakelijk, omdat de cursus in het Nederlands wordt gegeven. Terwijl hun peuter lekker op de speelzaal speelde, gingen de ouders ‘terug naar de schoolbanken’. 

 “Ik leer op deze manier de Nederlandse taal en ik kan mijn kind ook beter helpen”, vertelt een ouder. “We zingen samen nieuwe liedjes en ik leer hier allerlei spelletjes die ik samen met mijn kind kan doen. Omdat het programma aansluit bij het thema op de peuterspeelzaal weet ik ook veel beter waar mijn kind mee bezig is. Ik snap nu wat hij bedoelt en kan hem dus ook beter helpen.”

Een andere ouder vindt het bovendien fijn dat ze de lessen samen met andere ouders kan volgen. “We kunnen zo ervaringen uitwisselen, want we merken dat we allemaal tegen dezelfde taalproblemen aanlopen. En we leren door het programma ook over de Nederlandse cultuur. Dat is echt een meerwaarde!”

Alle peuters
gelijke kansen  

Wij streven, net als de gemeente Hilversum en Soest,
naar gelijke ontwikkelkansen voor alle peuters. Zodat kinderen een gelijke start maken op de basisschool. Kinderen die extra stimulering nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van Nederlandse taal, komen daarom in aanmerking voor twee extra dagdelen op de peuterspeelzaal. De gemeenten Hilversum en Soest betalen die extra plekken, wanneer kinderen hiervoor aangemerkt zijn door consultatiebureau. Bij Bink krijgen ze voorrang op de plaatsing en gaan ze mee in ons VVE-programma. 

Peuterspeel
zalen
Alle peuters
gelijke kansen

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Deskundigheid
van de pedagogisch medewerkers

Aandacht voor de ontwikkeling van je kind 

Het aanbod van (passende) activiteiten voor je kind 

Mate waarin
je kind zich prettig
voelt op de opvang

De aanwezigheid van vertrouwde en bekende gezichten voor je kind

8,5
8,3
8,4
8,5
8,6

peuterspeelzalen 2017

Ouders gaven onze peuterspeelzalen
in 2017 als eindcijfer een

8,1

(In 2016 was dit nog een 8,0, gelijk aan de benchmark van 2017).

Welkom De Wipwap,
Ienie Mienie en
Zonnestraaltje

In 2017 zijn drie peuterspeelzalen aangesloten bij Bink: De Wipwap
en Ienie Mienie en vrije peuterspeelzaal Zonnestraaltje. Peuterspeelzaal De Wipwap is verhuisd naar de Bink-vestiging Kolhornse Hei en peuterspeelzaal Ienie Mienie is gevestigd in de Da Costaschool. Vrije peuterspeelzaal Zonnestraaltje
is, met behoud van haar eigen antroposofische identiteit, gevestigd in het Riebeeckkwartier in Hilversum.

Bezetting

De cijfers laten zien dat de bezetting op peuterspeelzalen licht gedaald is, ondanks uitbreiding met drie peuterspeelzalen. Dit is onder andere het gevolg van de verhoging van de deelnameleeftijd door de gemeente Soest van 2 naar 2,5 jaar. Ook lijken er meer kinderen gebruik te maken van de dagopvang in plaats van de peuterspeelzaal. Wij verwachten dat deze trend zich ook in 2018 voortzet.

Hilversum klaar
voor harmonisatie 

In Hilversum zijn alle peuterspeel-zalen voorbereid op de Wet harmonisatie die per 2018 ingaat.
In Soest is de harmonisatie van het peuterwerk al in 2016 gerealiseerd. Alle peuterspeelzalen vallen sinds 1 januari 2018 onder dezelfde wet- en regelgeving als de kinderopvang en moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. 

Samen met de gemeente hebben we ouders hierover zo goed mogelijk geïnformeerd en onze medewerkers hebben op de vestigingen ouders geholpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag of subsidie. Kijk voor meer informatie over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk op www.veranderingenkinderopvang.nl 

Wat verandert er precies 
voor de  gesubsidieerde peuterspeelzalen?

  • De openingstijden zijn verruimd naar 3,5 uur per dagdeel. 
  • Alle peuterspeelzalen bieden een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met uitzondering van de International Playgroup. 
  • Alle ouders gaan een inkomensafhankelijk ouderbijdrage betalen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag vragen die aan bij de Belastingdienst en voor ouders die hier geen recht op hebben, betaalt de gemeente Hilversum mee. Zij vragen de gemeentelijke bijdrage
    bij Bink aan.
VVE en pedagogisch
coaches, goede match! 

Ons meestgebruikte programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is Uk & Puk. De actviteiten van dit programma helpen kinderen spelenderwijs zich te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en motorische, emotionele en sociale vaardigheden. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold om met behulp van dit programma het leerproces en de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en te begeleiden. De peuters leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal.

Als gevolg van de harmonisatie en de Wet IKK hebben we sinds 2017 pedagogisch coaches  ingezet bij de peuterspeelzalen. Door te coachen met videobeelden en intervisie op de groep is het contact met ouders verder verbeterd en is het VVE-programma optimaler ingezet. Dat is een mooi resultaat!

Wij streven, net als de gemeente Hilversum en Soest, naar gelijke ontwikkelkansen voor alle peuters. Zodat kinderen een gelijke start maken op de basisschool. Kinderen die extra stimulering nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van Nederlandse taal, komen daarom in aanmerking voor twee extra dagdelen op de peuterspeelzaal. De gemeenten Hilversum en Soest betalen die extra plekken, wanneer kinderen hiervoor aangemerkt zijn door consultatiebureau. Bij Bink krijgen ze voorrang op de plaatsing en gaan ze mee in ons VVE-programma. 

Alle peuters
gelijke kansen  

 “Ik leer op deze manier de Nederlandse taal en ik kan mijn kind ook beter helpen”, vertelt een ouder. “We zingen samen nieuwe liedjes en ik leer hier allerlei spelletjes die ik samen met mijn kind kan doen. Omdat het programma aansluit bij het thema op de peuterspeelzaal weet ik ook veel beter waar mijn kind mee bezig is. Ik snap nu wat hij bedoelt en kan hem dus ook beter helpen.”

Een andere ouder vindt het bovendien fijn dat ze de lessen samen met andere ouders kan volgen. “We kunnen zo ervaringen uitwisselen, want we merken dat we allemaal tegen dezelfde taalproblemen aanlopen. En we leren door het programma ook over de Nederlandse cultuur. Dat is echt een meerwaarde!”

Kinderen leren veel op de peuterspeelzaal, zoals nieuwe woorden en spelletjes. Ouders willen daar graag bij helpen en spelen (vaak onbewust) een grote rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Maar als je de Nederlandse taal niet goed begrijpt of spreekt is dat soms best lastig. Daarom is de cursus Taal voor Thuis aangeboden bij vier peuterspeelzalen van Bink. De cursus is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. Ouders leren om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Op een aantal peuterspeelzalen in Hilversum is de cursus gegeven door speciaal getrainde vrijwilligers van Bink.

Basiskennis van de Nederlandse taal was voor deelnemers noodzakelijk, omdat de cursus in het Nederlands wordt gegeven. Terwijl hun peuter lekker op de speelzaal speelde, gingen de ouders ‘terug naar de schoolbanken’. 

Taal met ouders