Medewerkers

“Ik ervaar de teamspirit
op elke vestiging waar ik kom. De kinderen komen echt op de eerste plaats. En daar zet iedereen zich voor in.”   

Jordi Arp
sportleider IKC Villa Vrolik

Betrokken, professioneel
   en denken in mogelijkheden, 
Inzet Recruitment

Het werven van nieuwe medewerkers is voor Bink de grootste uitdaging voor de komende tijd. We zoeken voortdurend naar creatieve manieren om potentiële medewerkers te bereiken, contact te leggen en enthousiast te maken voor Bink. Goede arbeidsvoorwaarden maken hier natuurlijk ook onderdeel van uit. 

Bink probeert op diverse manieren nieuw personeel aan te trekken, zoals door het starten van een eigen BBL-klas (beroepsbegeleidende leerweg), online wervingsactiviteiten en actief werven op stage- en banenmarkten.

De Bink Academie

In tijden van groeiende vraag naar opvang en krapte op de arbeidsmarkt, wil Bink op de vestigingen stabiliteit in pedagogische kwaliteit kunnen waarborgen voor ouders en kinderen. Daarom zet Bink in op het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers binnen de Bink Academie. Hieronder vallen alle trainingen, opleidingen en ontwikkeltrajecten voor medewerkers.

“Als ik een groen shirt
voorbij zie komen of een
Bink-bus zie rijden, voel ik me
trots op onze organisatie én op de mensen die het verschil maken voor ouders en kinderen.”

Lotte Ham-Eijspaart,
pedagogisch medewerkers
Egelantier

SCROLL NAAR BENEDEN
Arbo en Verzuim

Bink wil haar medewerkers goed begeleiden in hun werk en uiteraard uitval zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we in 2017 ons Arbobeleid aangepast, naar wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017, en voorzien van een meerjarenactieplan. Ook hebben we in samenwerking met de Ondernemingsraad gezorgd voor betere preventieve inspraakmogelijkheden door de Arbocommissie in een nieuw jasje te steken. Deze commissie heet nu VGWM (Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu) commissie en heeft, zoals de naam al zegt, een breder aandachtsgebied.

Medewerkers

“Ik ervaar de teamspirit
op elke vestiging waar ik kom. De kinderen komen echt op de eerste plaats. En daar zet iedereen zich voor in.”   

Betrokken, professioneel
en denken in mogelijkheden, 

Jordi Arp
sportleider IKC Villa Vrolik

daaraan herken je de
medewerkers van Bink!
Inzet Recruitment

Het werven van nieuwe mede-werkers is voor Bink de grootste uitdaging voor de komende tijd. We zoeken voortdurend naar creatieve manieren om potentiële medewerkers te bereiken, contact te leggen en enthousiast te maken voor Bink. Goede arbeidsvoor-waarden maken hier natuurlijk
ook onderdeel van uit. 

In tijden van groeiende vraag naar opvang en krapte op de arbeidsmarkt, wil Bink op de vestigingen stabiliteit in pedagogische kwaliteit kunnen waarborgen voor ouders en kinderen. Daarom zet Bink in op het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers binnen de Bink Academie. Hieronder vallen alle trainingen, opleidingen en ontwikkeltrajecten voor medewerkers.

“Als ik een groen shirt
voorbij zie komen of een
Bink-bus zie rijden, voel ik me
trots op onze organisatie én op de mensen die het verschil maken voor ouders en kinderen.”

Lotte Ham-Eijspaart,
pedagogisch medewerkers
Egelantier

Start BBL-klas:
een mooie win-win!

Met de start van de driejarige Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-klas, in samenwerking met het ROC, hebben we 18 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, waar we erg blij mee zijn. De nieuwe collega’s zijn binnen de Bink Academie in opleiding voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Tijdens en na hun studie kunnen zij aan de slag op een van onze kinderdagverblijven of bso's. 

“Een prachtige kans voor diegenen die graag in de kinderopvang willen werken, maar (nog) niet de vereiste diploma’s hebben. En voor Bink zelf is dit natuurlijk een heel goede manier om verzekerd te zijn van hoog gekwalificeerd personeel. Win-win!”

Monique Wittebol
voorzitter bestuur

De Bink Academie

Bink probeert op diverse manieren nieuw personeel aan te trekken, zoals door het starten van een eigen BBL-klas (beroepsbegeleidende leerweg), online wervingsactiviteiten en actief werven op stage- en banenmarkten.

Ben je na het lezen
van dit jaarverslag
nieuwsgierig geworden naar jouw mogelijkheden bij Bink?

Arbo en Verzuim

Bink wil haar medewerkers goed begeleiden in hun werk en uiteraard uitval zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we in 2017 ons Arbobeleid aangepast, naar wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017, en voorzien van een meerjarenactieplan. Ook hebben we in samenwerking met de Ondernemingsraad gezorgd voor betere preventieve inspraakmogelijkheden door de Arbocommissie in een nieuw jasje te steken. Deze commissie heet nu VGWM (Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu) commissie en heeft, zoals de naam al zegt, een breder aandachtsgebied.

Verzuimcijfers

Werkgever/werksoort

Bink bv  

Bink Hilversum bv

Bink Soest bv

St. Bink Peuterspeelzalen

Bink Totaal

2016

2,7

4,5

3,7

5,5

4,2

2015

2,7

4,8

5,0

2,3

4,4

2017

3,0

4,6

5,5

6,3

4,5

Uit de cijfers blijkt dat het ziekteverzuim ten opzichte van 2016 is gestegen. Het benoemen van specifieke oorzaken hiervoor is lastig, medewerkers vielen om zeer verschillende redenen uit. Wel hadden we in 2017 18 medewerkers die langdurig ziek waren, wat zeker van invloed is geweest.