“Rollen, zitten, kruipen,
        staan, lopen en gaan!”
Kinderdag
verblijven

Ten opzichte van andere kinderopvangorganisaties (de benchmark) scoort Bink op vrijwel alle onderdelen hoger. Zo waarderen ouders de betrokkenheid van onze medewerkers bij de kinderen heel hoog (8,6) en ook onze buitenspeelmogelijkheden (8,5). 

Klanttevredenheidscijfers 

In 2017 waardeerden ouders de opvang op onze kinderdagverblijven met een 8,3 ten opzichte van een 8,2 in 2016. We zijn daar heel tevreden over.

Deskundigheid
van de pedagogisch medewerkers

Aandacht voor de ontwikkeling van je kind 

Mate waarin
je kind zich prettig
voelt op de opvang

8,4

8,2

8,5

Sfeer op de vestiging

8,4

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bsos 2017

SCROLL NAAR BENEDEN

“Natuurlijk is het best
spannend om jezelf op
videobeelden te zien, maar
het is vooral heel leerzaam. Je leert op deze manier ook veel
van je collega’s.”

pedagogisch medewerker
kinderdagverblijf Kasteel

Pedagogiek bij Bink 

Pedagogiek is een dynamisch vak, waarin je moet blijven ontwikkelen en innoveren. En dat doen we dan ook volop!

Bij Bink staan kinderen centraal. We kijken en luisteren naar ze en bieden ze mogelijkheden zich te ontwikkelen. Op hun eigen moment, op hun eigen niveau. Dat vraagt om maatwerk van onze medewerkers. Ons team pedagogiek, dat bestaat uit een aantal pedagogisch specialisten, ondersteunt de medewerkers in hun werk. Zij trainen, coachen met videobeelden en leiden toekomstige medewerkers op binnen de Bink Academie. Zo zijn in 2017 alle teams van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gecoacht aan de hand van videobeelden die gemaakt zijn op de groep. Marijke Koreneef, teamleider pedagogiek: “We kijken naar het effect op de kinderen van dat wat de pedagogisch medewerkers doen, zeggen, uitstralen. Ons uitgangspunt is het benoemen wat goed gaat. Doordat je in gesprek gaat over wat goed gaat, krijgen medewerkers vanzelf ideeën hoe het nóg beter kan. Vanuit het positieve, kom je dus vanzelf bij de ontwikkelkansen.” In 2018 worden ook alle bso-teams toegevoegd aan de jaarlijkse ‘Coachen met beelden’-cyclus.

Daarnaast hebben we dit jaar ook onze methoden 'Onverdeelde aandacht voor baby's en 'Spelend ontwikkelen' doorontwikkeld.

Vanuit het positieve,
ontwikkelkansen zien!
Muziek voor kleintjes 

Met muziek kun je niet vroeg genoeg beginnen. In samenwerking met het Ekkanti Zang- en Muziekatelier boden we in Soesterberg Muziekplezier aan voor kinderen van 0 - 4 jaar en hun ouder, opa of oma.

Gezonde leefstijl

Om goed te kunnen spelen, bewegen en ontwikkelen hebben kinderen goede bouw- en voedingsstoffen nodig. Het aanleren van gezonde voedingsgewoonten is al jaren onderdeel van ons beleid, maar wij kijken graag wat we nog meer of beter kunnen doen. 

Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe Schijf van Vijf (2016) en wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat kinderen nog te veel suiker en te weinig groenten en fruit eten. We hebben ons voedingsbeleid opnieuw onder de loep genomen en in 2017 op onze vestigingen ingezet. Belangrijke onderdelen van het nieuwe voedingsbeleid zijn: meer groente eten, water drinken, gevarieerd broodbeleg, volkoren producten en gezond trakteren. 

Kinderdag
verblijven
“Rollen, zitten, kruipen, staan, lopen en gaan!”
Klanttevredenheidscijfers 

In 2017 waardeerden ouders de opvang op onze kinderdagverblijven met een 8,3 ten opzichte van een 8,2 in 2016. We zijn daar heel tevreden over.

Ten opzichte van andere kinderopvangorganisaties
(de benchmark) scoort Bink op vrijwel alle onderdelen hoger. Zo waarderen ouders de betrokkenheid van onze medewerkers bij de kinderen heel hoog (8,6) en ook onze buitenspeelmogelijkheden (8,5). 

Lees het
hele rapport

Vraag en aanbod

De populaire dagen, zoals de maandag, dinsdag en donderdag, zijn op de meeste vestingen permanent bezet. Als er meer vraag dan aanbod is, doen we uiteraard ons best om samen met ouders een passende oplossing te vinden. Bovendien kijken we actief naar mogelijkheden voor uitbreiding van onze opvang.

Pedagogiek bij Bink 

Pedagogiek is een dynamisch vak, waarin je moet blijven ontwikkelen en innoveren. En dat doen we dan ook volop!

Vanuit het positieve,
ontwikkelkansen zien!

Bij Bink staan kinderen centraal. We kijken en luisteren naar ze en bieden ze mogelijkheden zich te ontwikkelen. Op hun eigen moment, op hun eigen niveau. Dat vraagt om maatwerk van onze medewerkers. Ons team pedagogiek, dat bestaat uit een aantal pedagogisch specialisten, ondersteunt de medewerkers in hun werk. Zij trainen, coachen met videobeelden en leiden toekomstige medewerkers op binnen de Bink Academie. Zo zijn in 2017 alle teams van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gecoacht aan de hand van videobeelden die gemaakt zijn op de groep. Marijke Koreneef, teamleider pedagogiek: “We kijken naar het effect op de kinderen van dat wat de pedagogisch medewerkers doen, zeggen, uitstralen. Ons uitgangspunt is het benoemen wat goed gaat. Doordat je in gesprek gaat over wat goed gaat, krijgen medewerkers vanzelf ideeën hoe het nóg beter kan. Vanuit het positieve, kom je dus vanzelf bij de ontwikkelkansen.” In 2018 worden ook alle bso-teams toegevoegd aan de jaarlijkse ‘Coachen met beelden’-cyclus.

Daarnaast hebben we dit jaar ook onze methoden 'Onverdeelde aandacht voor baby's en 'Spelend ontwikkelen' doorontwikkeld.

pedagogisch medewerker
kinderdagverblijf Kasteel

‘De vaste medewerkers
geven ons kind een fijn ‘thuis’-gevoel. Je laat je kind met een gerust hart bij ze achter. Ze vertellen soms zo liefdevol over je kind, zo leuk om te zien dat anderen je enthousiasme delen!’ 

Onverdeelde aandacht
voor baby’s
Spelend ontwikkelen

De methode Spelend ontwikkelen die we gebruiken op de peutergroepen sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Met de activiteiten die we dagelijks aanbieden stimuleren we kinderen om nieuwe ervaringen op te doen en al spelend te leren. Alle ontwikkelgebieden worden aangesproken: motorisch-zintuiglijk, cognitief-taal, creatief-beeldend en sociaal-emotioneel. De methode is ontwikkeld door Bink-pedagogen, met feedback van hoogleraren van de Universiteit Utrecht. Bink scoort bij het jaarlijkse onderzoek van de Universiteit Utrecht hoog op emotionele ondersteuning van kinderen. 

In 2017 is Spelend Ontwikkelen weer verder ontwikkeld. Dagelijks doen we activiteiten in kleine groepjes, zodat de interactie tussen de kinderen goed ondersteund wordt. We werken ongeveer zes tot acht weken rond een thema, dat dicht bij de belevingswereld staat van het kind. Zo zijn kinderen nog meer betrokken bij het spel en leren ze 

Op de babygroepen vinden we het belangrijk dat er, naast het samenzijn op de groep, ook onverdeelde aandacht is voor de kinderen. Een-op-een-aandacht bij de verzorging, bij het voeden en het spelen. Zo voelen baby’s zich veilig en geborgen. De werkwijze is in 2017 onder de loep genomen, aangezien er vanaf januari 2019 nog maar drie baby’s tot 1 jaar per pedagogisch medewerker opgevangen mogen worden. Om voldoende babyplaatsen te behouden komen op sommige vestigingen baby/dreumesgroepen van twaalf kinderen met drie medewerkers in plaats van negen kinderen met twee medewerkers. Dit geeft een nieuwe dynamiek op de groep, waarop onze pedagogisch medewerkers voorbereid zullen worden.

steeds meer verbanden zien. De activiteiten zijn bewust anders voor kinderen van 2+ en 3+, omdat zij in een andere fase van hun ontwikkeling zitten. Kansen voor ontwikkeling bespreken we in themakringen en geven we aandacht op maat door middel van ‘Coachen met beelden’.

“Bink best practice in kinderopvang”
Paul Leseman, Universiteit Utrecht

”Bink investeert continu in de kwaliteit van de opvang door werkwijzen als Spelend Ontwikkelen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de professionalisering van medewerkers. De Universiteit Utrecht heeft Bink daarom uitgekozen voor een internationaal onderzoek onder elf landen naar beste voorbeelden van kinderopvang.”

Hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, Paul Leseman, ziet Bink als voorbeeld van kwalitatief goede kinderopvang in Nederland:

Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe Schijf van Vijf (2016) en wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat kinderen nog te veel suiker en te weinig groenten en fruit eten. We hebben ons voedingsbeleid opnieuw onder de loep genomen en in 2017 op onze vestigingen ingezet. Belangrijke onderdelen van het nieuwe voedingsbeleid zijn: meer groente eten, water drinken, gevarieerd broodbeleg, volkoren producten en gezond trakteren. 

Om goed te kunnen spelen, bewegen en ontwikkelen hebben kinderen goede bouw- en voedingsstoffen nodig. Het aanleren van gezonde voedingsgewoonten is al jaren onderdeel van ons beleid, maar wij kijken graag wat we nog meer of beter kunnen doen. 

Gezonde leefstijl
Nieuwe samenwerking
met JOGG Hilversum

‘De vaste medewerkers geven ons kind een fijn ‘thuis’-gevoel. Je laat je kind met een gerust hart bij ze achter. Ze vertellen soms zo liefdevol over je kind, zo leuk om te zien dat anderen je enthousiasme delen!’ 

‘De vaste medewerkers geven ons kind een fijn ‘thuis’-gevoel. Je laat je kind met een gerust hart bij ze achter. Ze vertellen soms zo liefdevol over je kind, zo leuk om te zien dat anderen je enthousiasme delen!’ 

Warme lunch
Muziek voor kleintjes 

Met muziek kun je niet vroeg genoeg beginnen. In samenwerking met het Ekkanti Zang- en Muziekatelier boden we in Soesterberg Muziekplezier aan voor kinderen van 0 - 4 jaar en hun ouder, opa of oma.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bsos 2017

Deskundigheid
van de pedagogisch medewerkers

Aandacht voor de ontwikkeling van je kind 

Mate waarin
je kind zich prettig
voelt op de opvang

8,4

8,2

8,5

Sfeer op de vestiging

8,4