Kind aan huis
Kwaliteit van Bink,        
maar dan thuis. 
Fijne klik en uitgebreide
screening

Ons gastouderbureau Kind aan huis verzorgde in 2017 voor twintig gezinnen opvang aan huis. Voordat medewerkers aan de slag gaan bij een gezin doorlopen ze een uitgebreide screening, bestaande uit een sollicitatiegesprek, een referentiecheck en lopen ze bovendien een dag mee op een kinderdagverblijf van Bink of de SKBNM. Is er sprake van een wederzijdse klik? Dan zorgt Kind aan huis voor alle formele zaken.

Kind aan huis bestaat nu twee jaar. Inmiddels is er een vaste groep van Kind aan huis-medewerkers. Bink en de SKBNM bieden deze pedagogisch medewerkers gerichte bijscholing. Ook de groep zelf zit niet stil en inspireert elkaar met ideeën en werkvormen. “Of dat nu via de besloten groepsapp gaat of tijdens een speelafspraak met een ander Kind aan huis-gezin in de speeltuin om de hoek. Die vrijheid, om naar behoefte van de kinderen de dag in te delen, maakt gastouderwerk zo leuk.” aldus Marja.

SCROLL NAAR BENEDEN

 “Voor ouders is opvang aan huis ideaal om
rust te brengen in hun gezinsleven. Vooral als ouders lange dagen maken.”, vertelt Marja Oppedijk, manager Kind aan huis. “Ook zien we veel dat de gastouderopvang gecombineerd wordt met een dag(deel) peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor de sociale ontwikkeling.” Pedagogisch medewerkers vinden het werken
bij gezinnen prettig. Ze voelen zich erg gewaardeerd als medeopvoeder en genieten van de een-op-een aandacht voor de kinderen.

De vraag naar opvang aan huis was in 2017 groter dan het aanbod van pedagogisch medewerkers. Door online campagne te voeren, op banenmarkten te staan en combinaties te maken met werken op de groep bij Bink en de SKBNM trekken we nieuwe medewerkers aan. 

Kind aan huis
Kwaliteit van Bink,        
maar dan thuis. 
Dat kan met ‘Kind aan huis’. 

Kind aan huis is een geregistreerd gastouderbureau dat in december 2015 opgericht is door Bink en de Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg (SKBNM). Kind aan huis levert professionele opvang aan huis, waarbij wij bemiddelen tussen gezinnen en goed opgeleide, ervaren pedagogisch medewerkers. Bink en de SKBNM ondersteunen de pedagogisch medewerkers met coaching en scholing. 

Wat is Kind aan huis?

Ons gastouderbureau Kind aan huis verzorgde in 2017 voor twintig gezinnen opvang aan huis. Voordat medewerkers aan de slag gaan bij een gezin doorlopen ze een uitgebreide screening, bestaande uit een sollicitatiegesprek, een referentiecheck en lopen ze bovendien een dag mee op een kinderdagverblijf van Bink of de SKBNM. Is er sprake van een wederzijdse klik? Dan zorgt Kind aan huis voor alle formele zaken.

Fijne klik en uitgebreide
screening

 “Voor ouders is opvang aan huis ideaal om rust te brengen in hun gezinsleven. Vooral als ouders lange dagen maken.”, vertelt Marja Oppedijk, manager Kind aan huis. “Ook zien we veel dat de gastouderopvang gecombineerd wordt met een dag(deel) peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor de sociale ontwikkeling.” Pedagogisch medewerkers vinden het werken
bij gezinnen prettig. Ze voelen zich erg gewaardeerd als medeopvoeder en genieten van de een-op-een aandacht
voor de kinderen.

De vraag naar opvang aan huis was in 2017 groter dan het aanbod van pedagogisch medewerkers. Door online campagne te voeren, op banenmarkten te staan en combinaties te maken met werken op de groep bij Bink en de SKBNM trekken we nieuwe medewerkers aan. 

Gastgezin
Stultiens vertelt

“Wij zochten vooral meer rust in de ochtend- en avondspits. We waren al positief over de opvang op de Egelantier en kenden Bink als organisatie dus al. Wij zijn ontzettend tevreden over Kind aan huis. We hebben een enorm fijne pedagogisch medewerker met veel initiatief. Ze biedt de kinderen veel leuke dingen aan om te doen en ook de begeleiding vanuit Kind aan huis is goed. Er zijn evaluatiemomenten en als we vragen hebben dan worden ze snel opgepakt.”


 Familie Stultiens, Hilversum

Kind aan huis bestaat nu twee jaar. Inmiddels is er een vaste groep van Kind aan huis-medewerkers. Bink en de SKBNM bieden deze pedagogisch medewerkers gerichte bijscholing. Ook de groep zelf zit niet stil en inspireert elkaar met ideeën en werkvormen. “Of dat nu via de besloten groepsapp gaat of tijdens een speelafspraak met een ander Kind aan huis-gezin in de speeltuin om de hoek. Die vrijheid, om naar behoefte van de kinderen de dag in te delen, maakt gastouderwerk zo leuk.” aldus Marja.