Balans
opmaken
Balans
opmaken

Aantal medewerkers

Fte

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Invalpoule

Peuterspeelzaal

Hoofdkantoor (incl. directie)

Totaal Bink

2017

175,0

150,5

16,8

26,9

47,0

416,2

2016

159,6

135,4

19,1

25,3

46,3

385,7

Bezette kindplaatsen

Aantal gemiddeld bezette kindplaatsen

Aantal medewerkers

607

1292

318

416,2

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal

Kostenverdeling

Kosten in percentage van de omzet

72,1%

2,7%

12,8%

9,8%

2,5%

0,7%

1,7%

-0,1%

Personeelskosten

Afschrijvingen

Huisvestingskosten

Organisatie- en zorgkosten

Rendement voor belastingen

Belastingen

Rendement na belastingen

Resultaat deelneming

Omzet

Resultaat

Kinderdagverblijven

Buitenschoolse opvang

Halvedagopvang

Peuterspeelzalen

Subsidies*

Overige opbrengsten

Totaal

2017

12.517.000

12.574.000

19.000

637.000

1.418.000

122.000

27.287.000

416,2

%

45,9

46,1

0,1

2,3

5,2

0,4

100,0


Colofon